V roce 2001 zahájilo činnost včelařské praktikum. Je určeno nejen pro začínající včelaře, ale také pro zájemce o živou přírodu, kteří se chtějí blíže seznámit s životem včel.
     Přijít mohou podle svého zájmu i zkušení včelaři.
     Zájem o včelařské praktikum trvá a proto pokračujeme řadou dalších praktických námětů. 

     Například:

 1. Jarní prohlídka a hodnocení včelstev, přehled práce se včelstvy v jarním období.
 2. Převedení včelího rozmnožovacího pudu na pud shromažďování medu. Bude vysvětlen a především prakticky předveden tento včelařský pracovní postup, který je výsledkem mnohaleté výzkumné práce. Cílem bylo dosažení pravidelných a vyrovnaných sklizní prvotřídního medu o který je veliký zájem. Dále jsou získávána kvalitní mírná včelstva, je vyloučena ztráta roje, je výrazně zvýšena produkce vosku. V návaznosti na splnění veterinárních předpisů dochází k dalšímu rozšíření boje proti varroáze. Dochází k zjednodušení práce včelaře a dalším výhodám, které je pro zájemce lépe vidět, než o nich číst.
  Proto by bylo vhodné, aby někteří účastníci praktika sdělili dalším zájemcům svoje názory, případně pořídili fotografie, zachycující včelařskou praxi, která je zmiňována.
 3. Ukázka produkce kvalitního medu, posouzení chuti a dalších vlastností, včetně seznámení s doklady o rozborech medu.
 4. Ukázka neobvyklého zpracování včelí mateří kašičky, produkce materiálu pro získání kašičky.
 5. Získání a zpracování pylu, ochutnávka pokusných výrobků z medu, pylu a mateří kašičky, včetně seznámení s doklady o rozboru těchto výrobků, které jsou určeny pro úzký okruh zájemců a nejsou předmětem prodeje pro veřejnost.
 6. Vzorky ovocných šťáv s medem, vhodné do čaje, nebo jako medová limonáda, nebo směs jablek s medem a další. Limonáda zvlástě chutná dětem.
 7. Výroba medoviny dle vlastní receptůry. Předvedení, ochutnávka, posouzení.
 8. Praktické posouzení propolisu - vzorky, zkušenosti.
 9. Ukázka vařáku pro získání vosku. Předvedení v činnosti.
 10. Zhotovení některých druhů voskových svíček. Praktické posouzení vůně, délky hoření a vzorů svíček.
 11. Praktická ukázka chovu matek pro vlastní potřebu, včetně účasti některých zájemců o tuto činnost.
 12. Ukázky včelami osazených plemenáčů, oplodňáčků a sekcí.
 13. Značení a přidávání matek do včelstev.
 14. Výběr plemenného materiálu pro chov matek pro vlastní potřebu.
 15. Ukázka přípravy rámků a nalepení mezistěny.
 16. Praktické ukázky péče o včelstva v létě a ke konci léta.
 17. Krmení včelstev na zimu.
 18. Příprava včelstev na přezimování.
 19. Přehled metodického boje s varroazou podle veterinárních směrnic. Včelí nemoci.
 20. Základy anatomie včely medonosné.
 21. Další náměty, které vyplynou ze zájmu účastníků včelařského praktika.
 22. Pokud by měli účastníci praktika zájem o některé praktické ukázky pěstování rostlin, je možné si prohlédnout skleníky a různé ukázky agrotechniky.


     Na závěr je možno konstatovat, že možností a námětů je ve včelařském praktiku dost - až dost. Za těch více než 40 roků učitelské práce v zemědělském oboru jsem došel k závěru, že je možno prostřednictvím zájmu o ušlechtilou činnost - a tou včelaření bezesporu je - najít cestu ke vzájemnému porozumění a dobré náladě.
     Takže - ve včelařském praktiku bude i nadále činnost navazovat na aktuality včelařské práce.
     O zorsahu jednotlivých podnětů, nebo konání schůzek rozhodne zájem účastníků praktika, nebo případné ohlasy z internetu.
    
     Vážení včelaři - přátelé - se včelařským pozdravem "Ať nám to bzučí".


Marcel Škreta